1
ACORDUL-CADRU PRIVIND SERVICIILE DE PLATĂ MANGOPAY
Termeni și condiții generale de utilizare a serviciilor de plată
(versiunea pentru Franța)
Versiunea începând cu 1 februarie 2021
Încheiată între: A:
Clientul, persoană juridică sau persoană fizică înregistrată la Registrul Comerțului și al Societăților
Registrul Comerțului și al Societăților (sau la registrul național al comerțului sau la orice organism profesional echivalent) într-un stat membru al
Uniunea Europeană sau într-un stat parte a Spațiului Economic European sau într-o țară terță care impune un statut echivalent
obligații echivalente în ceea ce privește lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului, care acționează în numele său
exclusiv în scopuri profesionale (profesii comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesionale),
denumit în continuare „titularul de cont” sau „cont profesional”.
Titular de cont”,
sau
Clientul, persoană fizică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat parte la
Spațiului Economic European sau într-o țară terță care impune obligații echivalente în ceea ce privește lupta împotriva
spălare a banilor și finanțarea terorismului, care acționează în numele său exclusiv în scop neprofesional
scopuri neprofesionale,
denumit în continuare „Titularul de cont” sau „Titularul de cont de consum”, pe de o parte,
și
MANGOPAY SA, o societate cu răspundere limitată de drept luxemburghez, cu sediul social la adresa 2,
Avenue Amélie, L-1125 Luxembourg și înregistrată la Registrul Comerțului și al Societăților din Luxemburg
Registry sub numărul B173459 (valoarea capitalului social poate fi poate fi consultată aici :
https://www.mangopay.com/legal-notice/), autorizată să desfășoare activități în cadrul Economiei Europene
Spațiului Economic European, ca instituție emitentă de monedă electronică aprobată de Commission de Surveillance du Secteur Financier,
283 route d’Arlon L-1150 Luxembourg, www.cssf.lu,
denumit în continuare „prestatorul de servicii”, pe de altă parte,
denumit în continuare separat „parte” sau împreună „părțile”.
Renunțare de răspundere
Titularul de cont este invitat să citească cu atenție prezentul acord-cadru care i-a fost comunicat de către
Platforma înainte de a-l accepta. Titularul de cont este invitat să îl descarce pe un Suport Durabil. Prin
mod implicit, comunicările cu Furnizorul de servicii se realizează întotdeauna prin intermediul Platformei, în conformitate cu
cu termenii și condițiile stabilite în Termenii și condițiile generale ale site-ului web, cu excepția cazurilor în care
în Acord este prevăzut un mod de comunicare separat.
2
1. Definiții
În sensul prezentului document, următorii termeni sunt definiți după cum urmează:
„Autentificare” înseamnă procedurile definite de Platformă pentru a verifica identitatea Titularului de cont
sau validitatea unui Ordin de plată. Aceste proceduri includ utilizarea de Date de securitate personalizate și
Date de identificare.
„Autentificare puternică” înseamnă procedurile de Autentificare definite de Platformă și care respectă
cerințele Directivei europene 2015/2366 din 25 noiembrie 2015. Această Autentificare Puternică include,
în special, elemente care permit stabilirea unei legături dinamice între Tranzacție, suma și
Beneficiarul.
„Bănci” înseamnă instituțiile de credit însărcinate cu protejarea fondurilor colectate de către Furnizorul de servicii
în numele Titularului de cont. Aceste fonduri sunt înregistrate în evidențele sale într-un cont escrow deschis pentru
acest scop la o instituție desemnată de Prestatorul de servicii. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul
de a selecta orice altă instituție de credit aprobată.
„Beneficiar” înseamnă o persoană fizică sau juridică care este creditor al unei Operațiuni de plată emise de către
Titularul de cont.
„Card” înseamnă cardul bancar, de debit sau de credit utilizat pentru a transfera fonduri către un Titular de cont desemnat pe contul său
Cont de plată deschis în evidențele Furnizorului de servicii. Acest card este atașat la unul dintre următoarele
rețele de carduri: Visa, MasterCard sau CB.
„Cont de plăți” sau „Cont” înseamnă contul de plăți operat de către Prestatorul de servicii în
numele Titularului de cont și utilizat în scopul implementării operațiunilor de plată. În niciun caz
contul este tratat ca un cont de depozit. Contul este denominat în moneda indicată pe
Site-ul web în momentul înregistrării.
„Termeni și condiții generale ale site-ului web” înseamnă termenii și condițiile generale de utilizare a
Site-ului web încheiate între utilizatorii Site-ului web și Platformă, care reglementează, în special, accesul la
Site-ul web.
„Condiții tarifare” înseamnă termenii și condițiile financiare convenite între Titularul de cont și
Platforma, inclusiv tarifele datorate în temeiul prezentului acord-cadru.
„Acord-cadru” înseamnă prezentele Condiții generale de utilizare a serviciilor de plată,
împreună cu Formularul de abonament și Condițiile tarifare, care reglementează utilizarea Serviciilor de plată
și gestionarea Contului de plăți de către Prestatorul de servicii.
„Date de securitate personalizate” înseamnă datele personalizate furnizate de Platformă Titularului de cont.
în scopul autentificării. Acestea includ datele de identificare și, eventual, orice alte date legate de
procedura de autentificare sau de autentificare puternică

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)